Oferta: kursy i szkolenia

_____________________________________________________________________________________________________


Serdecznie zapraszamy na szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii:

 

Organizujemy szkolenia i kursy na zlecenie instytucji samorządowych, urzędów pracy, firm oraz osób prywatnych.

Od 2005 roku z powodzeniem realizujemy własne projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, m in. skierowane do pracowników firm, instytucji samorządowych, osób bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży.

__________________________________________________________________________________________________________________